INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

V souladu se stávajícím zákonem o ochraně osobních údajů vás informujeme, že vaše osobní údaje budou zahrnuty do systému zpracování dat, za který je zodpovědné COJALI S.L. (dále jen "COJALI"), číslo IČ DPH: B13210489 a umístěný na drese Avenida de la Industria s/n, 13610 Campo de Criptana (Ciudad Real), jehož účelem je:

The data will be retained for the duration of the relevant business relationship or the necessary time to comply with our legal obligations, apart from the periods established in the file and documentation normative.

The legal basis for processing the personal data is the consent, that will be stated through the acceptance of this document.

Proces žádosti o informace může obsahovat volná textová pole nebo komentáře, jejichž použití je výhradně a výlučně určeno pro účel navržený pro vyplnění, jako doplněk k registraci, přístupu nebo poskytování služeb.

Tento účel tedy nemůže být za žádných okolností změněn, a proto při vyplňování volných textových polí nebo komentářů zakazujeme uvádění stanovisek nebo osobních hodnocení týkající se hospodářsko-finančních situací, přesvědčení nebo ideologií, příslušnosti, zdraví, rasového původu, sexuální život, odkazy na administrativní nebo právní situace jakéhokoli druhu a obecně jakýkoli odkaz na chování a situace týkající se konkrétních osob.

COJALI bude zacházet s vašimi osobními údaji v přísné důvěrnosti. Společnost COJALI navíc zavedla vhodná technická a organizační opatření, která zaručí jejich bezpečnost a zabrání jejich zničení, ztrátě, nedovolenému přístupu nebo nedovolené změně. K určení těchto opatření, jako je rozsah, kontext a účel procesu, stav techniky a stávající rizika, byla vzata v úvahu některá kritéria. Osobní údaje nebudou převedeny na třetí strany, pokud nebudeme povinni dodržovat jakoukoli zákonnou povinnost. Obsahuje tato práva týkající se zpracování dat:

Právo O čem to je ?
Právo na přístup Podívejte se, jaké osobní údaje máme
Právo na opravu Upravte osobní údaje, které máme, když jsou nepřesné
Právo opozice Požádejte, abychom vaše osobní údaje neupravovali pro určité konkrétní účely
Právo na vymazání Požádejte o smazání vašich osobních údajů
Právo na omezení Požádejte, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů
Právo na přenos Požádejte na recepci, aby vám v počítači vytvořili informace, které o vás máme.
Právo podat stížnost u příslušného orgánu Podat stížnost u příslušného orgánu, abyste mohli hájit vaše práva prostřednictvím webové stránky www.agpd.es

Pokud si přejete tyto práva uplatnit, musíte pouze zaslat dopis společnosti COJALI na poštovní adresu uvedenou v tomto dokumentu. Žádost musí obsahovat kopii vašeho daňového identifikačního kódu. Výkon těchto práv je bezplatný, ačkoli platba může být účtována, pokud jsou žádosti neodůvodněné, nadměrné nebo opakované.

COJALI ITALIA S.R.L.
Via Raffaello Sanzio 12
20090 CESANO BOSCONE (MILANO)
Tel: (+39) 02 45713779 (r.a.) Fax: (+39) 02 45713782
COJALI S.L.
B13210489, inscrita en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 137, Sección General, Hoja CR-4.822
Avenida de la Industria, S/N
13610 Campo de Criptana, Ciudad Real, España
Tel: +34 926 58 96 70 Fax: +34 926 58 96 72
Drive with us
Origiální čísla dílů jsou použity pouze pro identifikaci našich výrobků, které prodávnáme, aby je zákazník mohl nalézt.
V Cojaliu, cookies je zlepšováno uživatelské využití. Pokud budete pokracovat v navádení, souhlasíte s jejich používání. Více informací můžete získat z Zásady pro používání cookies
V Cojaliu, cookies je zlepšováno uživatelské využití. Pokud budete pokracovat v navádení, souhlasíte s jejich používání. Více informací můžete získat z Zásady pro používání cookies